Taglar : "Hasta"

Hasta Hakkı İhlallerinin Nedenleri

Hasta, organizması yaralanan ya da çeşitli nedenlerle vücudunun homeostatik dengesi bozulan ve bu durumun neticesinde fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlar yaşayan kimsedir. Hasta hakları, Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve Anayasa, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarıdır. Hasta hakları kavramı 1981 Dünya Tabipler Birliğinin Lizbon Bildirisi[Devamını Oku…]

13 Nisan 2014 0 Yorumlar Sağlık