Taglar : "A.«trıchomonas» Gıbı Parazıt Enfeksıyonlarından. b.«monılıa» Gıbı Mantarlardan. c.stat’ılokok"

Vajinit Neden İleri Gelir ?

a.«Trıchomonas» gibi parazit enfeksiyonlarından.b.«Monilia» gibi mantarlardan.c.Stat’ilokok, streptokok vb. genel bakteriden gelen enfeksiyonlar­dan.d.Yaşlılıktan ileri gelen değişikliklerden.e.Bazı hallerde dölyolundaki lüzumlu dölyatağı bakterilerinin, an­tibiyotik almmasiyle yok olmalarından ileri gelmektedir.

13 Nisan 2014 0 Yorumlar Sağlık