Taglar : "Bu Hastaların -30’u Son Donem Bobrek Yetmezlıgıne ılerler. Bobrek Yetmezlıgı Bu Hastalarda Sınsı Baslangıclıdır. Hastaların Cogunda Suphelenılmedıkce Tanı Konulması Oldukca Guctur. Kronık Tubuloınters"

Böbrekte Kronik Tubulointerstisyel Hastalıklar

Bu hastaların %20-30’u son dönem böbrek yetmezliğine ilerler. Böbrek yetmezliği bu hastalarda sinsi başlangıçlıdır. Hastaların çoğunda şüphelenilmedikçe tanı konulması oldukça güçtür. Kronik tubulointerstisyel nefrit (TİN)’in nedenleri genel anlamda tedavi edilebilir ve önlenebilir sorunlardır. %10 hastada herhangi bir neden bulunamamaktadır. Kronik Tubuloinerstisyel Hastalıklarla Birlikte Görülen Durumlar İlaçlar: ağrı kesiciler, sisplatin, siklosporin, lityum, Antibiyotikler: aminoglikozidler, sefalosporinler, tetrasiklinler, vankomisin Ağır metaller: kurşun,kadmiyum Vasküler[Devamını Oku…]

13 Nisan 2014 0 Yorumlar Sağlık