Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin düzenlediği toplantıda bir araya gelenbilim adamları, antibiyotiklere dirençli bakterilerin sayısının arttığınıendişeyle dile getirdiler.ABD’deki Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi’nin bir raporunda da300 hastanede 8500 acinotobacter türü üzerinde yapılan testlerde, 4 Antibiyotik çeşidiyle artık tedavi edilemez olan bakterilerin oranının 1995’te yüzde 4,5’ten,2004’te yüzde 16,7’ye çıktığının tespit edildiği belirtildi.Mikropların ilaçlara dirençli hale gelmesine, antibiyotiklerin aşırıkullanımının ve ilaçların nasıl kullanılması gerektiği konusundaki cehaletin yolaçtığı belirtildi. Cleveland’daki VA Tıp Merkezi’nden Louis Rice, Gerekendenfazla doz direnci artırır dedi.California Üniversitesi’nden araştırmacıların bir raporunda da zatürrehastalığına karşı bir hafta ya da bir haftadan daha az süre antibiyotik tedavisigören hastaların iyileşme oranının, 10-14 Gün ilaç tedavisi görenlerle aynıolduğu belirtildi. Rice, daha az süreli tedavilerin etkinliği konusundaaraştırmalar yapılması gerektiğini belirtti.Rice, bu yıl hastanede alınan mikroplardan 90 bin kişinin hayatınıkaybedeceği tahmininde bulunurken, bunların yüzde 70’inin antibiyotikleredirençli bakteriler yüzünden olacağını kaydetti.http://www.haberturk.com/haber.asp?id=1809&cat=220&dt=2006/10/02

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.