Aylardan murad, Arabî aylardır. Bunlar da aşağıdakilerdir:

1- MUHARREM: Kişinin Rüyada Muharrem ayını görmesi, sıkıntı ve beladan halas olmaya, hastalıktan şifa bulmaya delalet eder. Bu rüyayı gören gurbette ise, memleketine döneceğine işarettir. Günahkar birinin Muharrem ayını rüyada görmesi, tevbe edeceğine ve hidayet üzere olacağına delalet eder. Çünkü o ayda ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem’in
tevbesi kabul edilmişti.

2- SAFER:
Safer ayı içinde görülen rüyalar pek hoş karşılanmaz ve hayra alamet değildir. Üzüntü ve keder içinde yüzen bir adamın safer ayını rüyada görmesi, selamet işaretidir. Hasta birinin aynı rüyayı görmesi, şifa ve sıhhat bulacağına delalet eder.

3- REBIÜLEVVEL:
Rebîülevvel ayını rüyada görmek, sevinç ve saadete işarettir. Bu rüyayı gören kimse ticaretinde kar eder, ferah ve sevinç içinde olur. Sıkıntıda olan birinin bu ayı rüyada görmesi, sıkıntıdan kurtulacağına işarettir. Yine
evlat bekleyen birinin bu rüyayı görmesi, salih bir erkek evladı olacağının alametidir.

4- REBIÜLAHİR:
Rüyada Rebîülahir ayını görmek düşman üzerine galip olmaya
işarettir. Bu ayda görülen rüya hayra delalet eder.

5- CEMAZİYELEVVEL:
Bu ayda görülen rüya, işlerin durgunluğuna işarettir, kar ve
alış veriş bu zamanda az olur. Rüyada Cemaziyel ayını görmek, yakınlarından birini kaybetmeye alamettir.

6- CEMAZIYELAHİR:
Bu ayda görülen rüya hayırlı netice verecekse, rüyanın hükmü
hemen tecelli etmez ve gecikir.

7- RECEB:
Receb ayı içinde görülen rüya, kuvvetli ve sahih olur; hayır ve bereket kapıları açılır ve şer hayra inkılab eder. Rüyada Receb ayını görmek, şeref ve meziyete delalet eder. Zira kainatın efendisinin mübarek miracı Receb ayı içinde
vuku buldu.

8- ŞABAN:
Rüyada Şaban ayını görmek, devlet adamlarından birinin azledileceğine delalet eder. Çünkü bu ayda her hikmetli iş bir emirle ayrılır. Sene içinde olacak hadiseler yine bu ayın 15. gecesinde hükme bağlanır.

9- RAMAZAN:
Ramazan Kur’an inen bir Ay ve içinde bin aydan daha makbul
olan bir gece var. Bu sebeple, bu ayda şeytanlar zincire vurulur, şer ve kötülük kapıları kapanır. Ramazan ayında görülen rüyanın hükmü gecikmez. Ramazan ayını rüyada görmek, bereket, hayır, iyilik, af ve mağfirete delalet eder. Bu rüyayı gören ilim ve Kur’an öğrenen biri ise, ilme ve Kur’an’a nail olur. Çünkü Kur’an-ı Kerim bu mübarek ayda nazil oldu. Rüyada Ramazan ayını gören saralı ve hasta ise,
tez zamanda şifa bulur, sıkıntıda ise, sıkıntıdan halas olur.

10- ŞEVVAL:
Rüyada Şevval ayını görmek, üzüntülerden kurtulmaya, ferah ve sevince delalet eder. Zira Şevval’in ihtidasında görülen ay, bayram ve ferahlıktır. Bayramlar sevinç ve sürür günüdür.

11- ZİLKADE:
Bu ay içinde görülen rüya, sefere delalet ediyorsa, rüya sahibinin yolculuğa çıkmaması evladır.

12- ZİLHİCCE:
Kişinin bu ayda gördüğü rüya, eğer sefere delalet ederse, hemen sefere çıkmasında bir mahzur yoktur, sefere çıksın v e işlerini genişletsin. Çünkü bu ay mübarek bir aydır ve hac mevsimidir. Ve bu ayda Bayram ve Kurban vardır.
Rüyada Zilhicce ayında olduğunu veya kurban kestiğini yahut kurban bayramı namazı kıldığını görmek, borçtan kurtulmaya, nezrinin yerine gelmesine, tevbeye ve hidayete erişmeye delalet eder.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.