Social Traffic

Kullanım şartları & gizlilik

Social Traffic Kullanıcı Sözleşmesi

Social Traffic uygulaması tarafından sunulan hizmetlerin (bundan sonra hizmet olarak adlandırılacaktır), Social Traffic uygulaması tarafından sunulan ürünlerin kişiye fotoğraf baskısı, magnet, albüm ve diğer ürünler (bundan sonra ürün olarak adlandırılacaktır) kullanımı, hizmetten yararlananlar (bundan sonra kullanıcı olarak adlandırılacaktır) ile SMİ BİLİŞİM tarafından akdedilen işbu sözleşme koşularına tabidir. 

Kullanıcı hizmetten yararlanmakla, SMİ BİLİŞİM ile kullanıcı arasındaki ilişkinin esasları ve gizlilik politikası ile hizmet şartlarına ilişkin işbu sözleşme hükümlerini bütünüyle okuduğunu kabul etmiş sayılır. Aşağıda belirtilen kullanım şartları sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmetten yararlanma, kullanıcı tarafından aşağıda belirtilen kullanım şartlarının yerine getirilmesine bağlıdır. 

Kullanıcı, hizmetten yararlanmakla aşağıda belirtilen şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Aşağıda belirtilen şartları kabul etmiyorsanız Social Traffic uygulamasını kullanmayınız.  Kullanıcıya sunulan hizmete ilişkin genel bilgi ile kullanım şartlarını içeren Social Traffic uygulaması içeriği SMİ BİLİŞİM tarafından kullanıcıya haber verilmeksizin her zaman değiştirilebilir. Kullanıcı, kullanıma devam ettiği sürece bu sayfada belirtilen kullanım şartları hakkında yapılan her türlü değişikliği kabul etmiş sayılır. Kullanıcının bu şartları kabulü, kullanıcı ile SMİ BİLİŞİM arasında akdedilen bir sözleşme niteliğindedir. Kullanıcının hizmetten yararlanma hakkı, kullanım şartlarına uygun hareket ettiği sürece geçerli olacaktır.

Kullanıcı hizmetten yararlanmakla, SMİ BİLİŞİM ile kullanıcı arasındaki ilişkinin esasları ve gizlilik politikası ile hizmet şartlarına ilişkin işbu sözleşme hükümlerini bütünüyle okuduğunu kabul etmiş sayılır. Aşağıda belirtilen kullanım şartları sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmetten yararlanma, kullanıcı tarafından aşağıda belirtilen kullanım şartlarının yerine getirilmesine bağlıdır. 

Telif Hakkı

SMİ BİLİŞİM, sipariş edilen ürünler ile ilgili fikri hak ihlallerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, hizmetten yararlanma sırasında fikri haklara ilişkin yasal düzenlemelerin ihlali durumunda bu eylemlerin yasal sonuçlarından sadece ve tamamen kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.  Kullanıcı sipariş vermiş olduğu ürün üzerinde telif hakkı sahibi olduğunu ve/veya telif hakkı sahibinin açık yazılı onayını aldığını ve/veya bu ürün sebebiyle bir fikri hak ihlali gerçekleşmeyeceğini kabul ve garanti eder. 

Genel

Social Traffic uygulaması yasak içerik içerebilecek şekilde kullanılamaz. Aşağıda belirtilen özelliklere sahip içerik yasak içerik olarak değerlendirilir.  Yanıltıcı, pornografik, müstehcen, saldırgan, küçük düşürücü, küfür vb. kapsayan içerik  Telif haklarına aykırı ve/veya hak sahibinin yazılı izni ve bilgisi olmadan kullanılan içerik  Şahsiyet haklarına tecavüz teşkil eden içerik  Virüs, bozuk dosya vb. zararlı kod içeren ve/veya hizmetin kullanımını güçleştirmeye veya engellemeye yönelik içerik ve bilgisayar kodları  Yasadışı faaliyet özelliği taşıyan veya yasa dışı faaliyetleri teşvik edici nitelikteki içerik  Kullanıcı sipariş ettiği ürüne ilişkin tüm telif haklarından tek başına sorumludur.  Reşit olmayan kişiler SMİ BİLİŞİM sitesini sadece kredi kartı sahibi olan kullanıcı bir erginin izni ile kullanabilirler.  SMİ BİLİŞİM işbu sözleşmenin şartlarına aykırı davranma girişiminde bulunan veya bulunabilecek kişilerin Social Traffic uygulamasına erişimini engelleme hakkını saklı tutar.  SMİ BİLİŞİM, Social Traffic uygulamasında bulunan veya herhangi bir amaç için bu siteye sunulan materyallerin doğruluğu, güncelliği, performansı, bütünlüğü veya uygunluğu için bir teminat veya garanti sağlamaz. Bu tür bilgi ve materyallerin belirsizlik ve hatalar içerebileceğini kullanıcı kabul eder. Bu belirsizlikler ve yanlışlıklar SMİ BİLİŞİM’nin sorumluluğu dışındadır. SMİ BİLİŞİM hizmetin kullanımından ya da kullanılamamasından ve Facebook veya Instagram kullanıcı hesabının başkaları tarafından kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.  Social Traffic uygulaması ,ürünlerinin ve servislerinin içinde yer alan bilgi veya materyalin kullanımına ilişkin tüm risk kullanıcıya aittir. SMİ BİLİŞİM bu konuda sorumluluk kabul etmez ve yükümlülük altına girmez.  Hizmetin kullanımından doğan her türlü uyuşmazlıkta Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İletişim

SMİ BİLİŞİM

[email protected]

Copyright © 2019 - smibilisim.com - Tüm hakları saklıdır.