Yenidoğan sarılığı, yeni doğan bebeklerde cilt ve gözaklarının (sklera) sarı bir renk almasına denir. Yenidoğan sarılığı, kandaki bilirubin düzeylerinin yükselmesi ile oluşur. Yaşlanmış ve bozulmuş kırmızı kan hücreleri tarafından üretilen sarı pigmente bilirubin denir.Biluribin normalde karaciğer tarafından barsak sistemine verilerek atılır. Ancak karaciğer bilirubini yeterli oranda bağırsağa veremezse kanda birikir ve sarılık oluşur.Yenidoğan sarılığının sebepleri 4 başlıkla sıralanabilir.1. Fizyolojik (normal) sarılıkFizyolojik sarılık vaktinde doğan bebeklerin yaklaşık % 50’sinde, erken doğan bebeklerde ise daha yüksek oranlarda görülür. İlk 24 Saatten sonra, genellikle doğumdan sonraki 2.veya 3. Günde ortaya çıkar. Karaciğerin henüz olgunlaşmaması ve yeterince bilirubin atamamasına bağlı olarak sarılık oluşur. Genellikle ilk bir-iki hafta içinde kendiliğinden kaybolur ve bilirubin düzeyleri zararsızdır.2.Yetersiz Anne Sütü alımına bağlı sarılıkYetersiz anne sütü alımına bağlı olarak yeni doğanların yaklaşık % 5-10’unda gelişir. Belirtileri fizyolojik sarılığınkine benzer ancak biraz daha şiddetlidir.3.Anne sütüne bağlı sarılıkAnne sütü alan bebeklerin yaklaşık % 1-2’sinde görülür. Bazı annelerin sütlerinde ürettikleri özel bir inhibitör Madde sebep olmaktadır. Bu madde (enzim) bebeğin bağırsaklarından normalden çok daha fazla bilirubini geri emmesine sebep olur. Bu tip sarılık doğumdan sonraki 4-7. günde başlar; 3.-10.haftaya kadar sürebilir. Genellikle zararsızdır.4.Kan grubu uyuşmazlığı (Rh veya ABO uyuşmazlığı)Rh Negatif (-) bir kadının bebeği Rh pozitifse (+) gebelik esnasında bebeğe ait eritrositlerin plasentayı aşarak anne kanında bağışıklık cevabına yol açması ile oluşur. Bu bağışıklık cevabı ancak Rh Pozitif bir bebeğin doğumundan veya yapılan düşükten sonra ortaya çıkar. Bağışıklık cevabının şiddeti bundan sonra yapılacak her doğumla birlikte giderek artar.ABO uyuşmazlığında ise hemen her zaman annenin kan grubu 0, bebeğin kan grubu ise A veya B’dir. (Anti A duyarlılığı daha sık, Anti B duyarlılığı daha ağır seyirlidir.)Kan grubu uyuşmazlığında annenin kanında oluşan antikorlar bebeğin kanını yabancı madde olarak algılar ve eritrositlerini parçalar. Eritrositlerin parçalanması ile bol miktarda bilirubin oluşur ve bu da sarılığa sebep olur.Bu sarılık türü, fizyolojik sarılıktan farklı olarak ilk 24 Saatte başlar. Çok ağır tablolara sebep olabilir. Ancak ilk yapılan doğum veya düşükten sonraki 72 Saat içinde RhoGam enjeksiyonunun yapılması daha sonra doğrulacak bebeklerin yaşamını tehlikeye atacak antikorların oluşmasını engelleyebilmektedir.Sebeplerine bağlı olarak yenidoğan sarılığının tedavi yöntemleri de farklıdır.1.Fizyolojik sarılıkta tedaviEğer bebeğinizi biberonla besliyorsanız her 2-3 saatte bir beslemeyi deneyin.2.Yetersiz anne sütüne bağlı sarılıkta tedaviAsıl tedavi anne sütü miktarını arttırmak olmalıdır. Bebek daha sık (saat başı) emzirilmelidir. Böylece mide bağırsak sisteminin hareketliliği arttırılır ve bilirubinin gaita yolu ile vücuttan daha çabuk atılması sağlanır.Uyuyan bebeğin de 4 Saatlik aralarla uyandırılıp beslenmesi faydalı olacaktır. Sık sık kilo alımı kontrol edilmelidir. Anne sütünün yetmediği durumlarda bir miktar formül mama verilebilir ancak şekerli Suyun faydası yoktur.3.Anne sütüne bağlı sarılıkta tedavi2-3 Gün için anne sütünü keserek formül mama ile beslemek yararlı olabilir. Ancak bu süre içerisinde anne sütünün azalmasını engellemek için annenin göğsü sağılmalıdır. Hiçbir zaman için sarılığı engellemek için anne sütü tam olarak kesilmez. 2-3 gün sonra tekrar anne sütüne başlanır. Şekerli suyun formül mamadan daha fazla bilirubin uzaklaştırıcı etkisi olduğu kanıtlanmamıştır.4.Ağır sarılıklarda tedavi (kan uyuşmazlıklarında tedavi)Kandaki bilirubin seviyesinin 20 mg/dl’nin üzerine çıkması sağırlık beyin felci (cerebral palsy) veya beyin harabiyetine neden olabilir. Bu kadar yüksek seviyeler genellikle kan grubu uyuşmazlıklarında görülür.Bu komplikasyonlar fototerapi uygulanarak önlenebilir. Mavi ışık deride biriken bilirubini parçalar ve bilirubin düzeylerini düşürür.Bazı nadir durumlarda ise kan değişimine gitmek gerekebilir. Bebeğin kanı taze kan ile değiştirilir. Ancak fizyolojik sarılıklar bu kadar ağır duruma dönüşmezler.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.