AKCİĞER ABSESİ

Çevre dokudaki enfeksiyona bağlı akciğer erimesi ile gelişen içi cerahat dolu akciğer kaviteleridir. Genel gidiş ani başlayıcı ve ilerleyicidir.

Bilinen bir genetik geçiş yoktur. Görülme sıklığı oldukça nadir. Genç erişkinler (16-40 yaş ) ve orta yaş (40-75 yaş) da sık görülür. Erkek ve kadında görülme sıklığı eşittir.

BELİRTİLERİ

Öksürük, Ağız Kokusu, balgam, iltihaplı kötü kokulu balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı, üşüme, titreme, halsizlik,, kırıklık, zayıflama, kilo kaybı, gece terlemesi, kanlı balgam, solunum seslerinde azalma, hırıltılı solunum, sık solunum, çarpıntı, asimetrik göğüs hareketleri, parmakların çomaklaşmasıdır.

 

Nedenleri arasında:

Akciğer dokusunu eriten tipte zatüreler

Yabancı cisimlerin akciğere kaçması sonucu oluşan zatürreler

Vücudun başka bir bölgesinde oluşan iltihabın kan yoluyla gelip akciğerde zatürre oluşturması(septik emboli)

Bakterilerin kana karışması

Bronş tıkanması veya darlığı

Tümörler sayılabilir.

Risk faktörleri:

Kötü ağız ve diş bakımı, diş eti iltihapları Alkolizm İlaç Bağımlılığı Epilepsi (Sara Hastalığı) Şuur Kaybı Akciğer Kanseri Bağışıklık Sisteminin Baskılanması Şeker Hastalığı Yabancı Cisim 10.  Sinüzit

11.  Mide muhtevasının yemek borusuna kaçması(reflü hastalığı)

TANI

Labaratuar: Beyaz küre yükselmesi, Kansızlık, serum Protein azalması, balgam kültürü ve antibiogramında iltihaba yol açan mikrobun üretilmesidir.

Görüntüleme:Akciğer grafisi: Apse ve çevresindeki iltihap alanı net olarak görülür. Hava –sıvı seviyesi, akciğer zarında Sıvı toplanması görülebilir.

Bilgisayarlı Tomografi: Apsenin yerini ve yayılımını gösterir.

Bronş tıkanması ve darlığı şüphesi varsa bronkoskopi(ucunda minik Kamera olan fiberoptik fleksbl bir boru ) ile bronşların içi incelenir.

Göğüs yüzeyinden iğne ile girilerek abseden numune alınabilir.(transtorasik akciğer biyopsisi)

TEDAVİ

Ciddi ise veya cerrahi tedavi uygulanacaksa hasta yatırılarak tedavi edilmelidir..

Genel Önlemler

Özel pozisyon ve masajlarla, akciğerdeki abse balgam yoluyla atılmaya çalışılır.(postural drenaj)

Akciğer fizyoterapisi

Nedene yönelik tedavi örneğin, antibiotikler.

Diyet olarak, kısıtlama yoktur.

Hastanın eğitilmesi, fizyoterapi teknikleri öğretilir.

Kültür ve antibiogram sonuçlarına göre uygun antibiotik verilir. Akciğer grafisindeki kistik boşluk veya, kavite düzelene kadar (birkaç hafta veya Ay ) tedaviye devam edilir.

PROGNOZU (SEYRİ VE SONUCU)

Genelikle yüz güldürü. % 25 oranında sekel bırakır. Birlikte başka hastalık varsa sekel oranı artar.

MEDİASTEN ABSESİ

Sıklıkla akut mediasten enfeksiyonlarında ortaya çıkar. Mediasten iki akciğer arasında, içerisinde pek çok sisteme ait yapının yer aldığı boşluktur. Bu boşluğun duvarlarını, önde sternum, ve kıkırdak Kaburgalar, arkada sırt omurgaları, yanlarda sağ ve sol akciğer dış zarları, aşağıda diyafragma denilen karın ve göğüs arasındaki kas yapısı oluşturur. Bu boşluğun üst sınırı hayali olup birinci kaburga ile son boyun omurgası altından geçen plandır.

Mediastenin Akut Enfeksiyon Nedenleri;

1- Mide barsak sistem ile ilgili olanlar.

a) yemek borusu ile ilgili yapılan cerrahi girişimler sonrası

b) yabancı cisim yutulması

c) şiddeti kusmalar

d) yakıcı madeler içilmesi.

2- Solunum sistemi ile ilgili sebepler

a)soluk borusu ve bronşların tümörleri

b) soluk borusu ve bronşlara yapılan bazı cerrahi girişimler sonrası.

3- Mediasten ve kalp cerrahisi sonrası.

4- Direkt iltihabın başka bir bölgeden yayılması.

a) zatüre

b) diş apsesi

c)omurga enfeksiyonları

5- Kan yoluyla bir enfeksiyonun yayılması.

BELİRTİLERİ

Hastalarda akut durumda ani başlayan üşüme, titreme, ateş, boyun ve sternum üzerinde veya ense ve iki sırt kemikleri arasında ağrı ile birlikte morarma, nefes darlığı, yutma zorluğu, ses kısıklığı görülebilir.

TEDAVİ

Akut mediasten enfeksiyonları iyi tedavi edilmedikleri takdirde ya apseleşir ya da kronikleşirler. Mediasten absesinde o bölgenin drenajı önemlidir. Apse boşaltılması iğne ile yapılabilir ise de çoğunlukla cerrahi olarak drenaj gerekli olur. Beraberinde kuvvetli Antibiyotik tedavisi de verilir.

HAZIRLAYAN; Doç. Dr. Attila SAYGI

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.