Akciğerin doğumsal hastalıklarının çoğu yeni doğan veya bebeklik döneminde ortaya çıkan solunum şikayetleri ile birlikte fark edilir. Hamilelik sırasında tanı konulma oranı yüksektir.TRAKEA AGENEZİ ve ATREZİ

Doğumla birlikte solunum yetmezliği görülür ve çoğunlukla ölümcüldür.

TANI

Doğumda bebekler mavi renkte cilde sahiptirler ve ağlamazlar. Çoğunlukla beraberinde kalp, omurga veya batınla ilgili anormallikleri de vardır.

TEDAVİ

Yeni bir soluk borusu oluşturmayı sağlamak amacıyla yapılacak cerrahidir.

BRONŞİAL ANORMALLİKLER

1- Trakeal Divertikulum

Soluk borusunun üst kısımlarından kaynaklanan, kör olarak sonlanan veya gelişmemiş akciğer dokusuna açılan bir kanaldır.

BELİRTİLER

Büyüyerek komşu organlara bası yapabilir veya tekrarlayan uzun süreli akciğer enfeksiyonlara sebep olabilir.

TANI

Bilgisayarlı Tomografi ve Bronkoskopi (akciğer sisteminin Alet yardımıyla gözle izlenmesi)

TEDAVİSİ

Bu kanalın cerrahi olarak çıkarılmasıdır

2- Trakeal Bronkus:

normal akciğer dokusuna giden soluk borusu parçasının (bronş) normalden daha üst seviyelerden çıkmasıdır.

BELİRTİLER

Bu parçanın tıkanması veya birlikte olan ek anormalliklerine bağlı şikayetler ve zatürre, solunum yetmezliği görülebilir.

TANI

Bilgisayarlı Tomografi, Bronkoskopi

TEDAVİ

Anormal soluk borusu kanalının cerrahi olarak çıkartılmasıdır.

3- Bronşial Atrezi

Akciğer dokusunda kör olarak sonlanan bronş parçasıdır. Doğumda etkilenen akciğer bölgesi Sıvı ile dolu olduğundan saydam olarak gözlenir.

BELİRTİLER

Islık çalar gibi nefes alırlar. Akciğer enfeksiyonu riski fazladır.

TANI

Bilgisayarlı Tomografi

TEDAVİ

Cerrahi olarak hastalıklı kısmın çıkarılması yeterlidir.

4- Trakeaözafagial fıstül

Soluk borusu ile yemek borusu arasında doğumsal olarak bağlantı bulunmasıdır.

BELİRTİLER

Hastalarda solunum sıkıntısı ve zatürre mevcuttur.

TANI

Yemek borusunun ilaçlı filminin çekilmesi

TEDAVİ

Aradaki bağlantının cerrahi olarak çıkartılması gereklidir

5- Bronşial Stenoz

Akciğere giden bronşların darlığıdır. Akciğere Hava girer fakat çıkması zordur.

BELİRTİLER

Hastalarda kronik akciğer enfeksiyonu görülür.

TANI

Bronkoskopi

TEDAVİ

Daralmış bronş kısmının genişletilmesi

KONJENİTAL LOBER AMFİZEM

Akciğerin bir parçasının aşırı hava ile dolmasıdır.

BELİRTİLER

Çocukluk çağında şikayetler görülmeye başlar. Doğumla birlikte hızlı nefes alıp verme, göğüs duvarında nefes almakla birlikte oluşan çekintiler ve ıslık çalar şekilde soluk alıp verme vardır. Sık üst solunum yolları enfeksiyonu geçirirler.

TANI

Etkilenen kısımda akciğer sesleri azalmıştır. Akciğer grafilerinde etkilenen kısım normal bölgelere göre daha siyah renkte olduğu gözlenir. Bilgisayarlı tomografi tanıda faydalıdır.

TEDAVİ

Etkilenen akciğer kısmının cerrahi olarak çıkarılması gerekir.

PULMONER AGENEZİ(TEK TARAFLI AKCİĞERİN YOKLUĞU)

Tek taraflı Akciğer tomurcuğunun yokluğu sonucu akciğer dokusunun ve damarlarının oluşmamasıdır. Beraberinde kalp hastalıkları ve kromozom anormallikleri de görülebilir.

BELİRTİLER

Yeni doğan döneminde nefes darlığı, sık nefes alıp verme ve morarma gözlenebilir. Daha büyük çocuklarda nefes alıp verirken ıslık sesine benzer ses duyulur.

TANI

Göğüs kafesi dıştan normal görünür. Fakat kalp ve göğüs içi organlar etkilenen tarafa doğru çekilmiştir.

TEDAVİ

Tedavi gerekli değildir, ek kalp hastalığı varsa bunların tedavisi yeterlidir.

PULMONER HİPOPLAZİ(AKCİĞERLERİN YETERSİZ GELİŞİMİ)

Akciğerleri oluşturan alveollerin sayı ve ağırlık olarak azlığı mevcuttur.

BELİRTİLER

Doğumdan sonra şikayetler başlar. Şiddetli solunum yetmezliği görülür.

TEDAVİ

Oksijen desteği

SEKESTRASYON

Normal solunum yolları ile bağlantısı olmayan akciğer dokusuna denir. Ayrıca damarsal beslenmesini kalp yerine kalpten çıkan büyük damarlardan alır. İki tipi vardır. Ya normal akciğer dokusundan ayrılmış haldedir ya da normal akciğer dokusunun içinde gelişir.

BELİRTİLER

Sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları görülür.

TANI

Hamilelikte anne karnında Ultrasonografi ile tanı konabilir. Doğumdan sonra ise bilgisayarlı tomografi tanı koymada faydalıdır.

TEDAVİ

Hastalıklı akciğer parçasının cerrahi olarak çıkarılması yeterlidir.

BRONKOJENİK KİST

Akciğerlerin içinde veya komşu bölgelerinde oluşan doğumsal kistleri tarif eder. Çoğunlukla tektir fakat birden fazlada olabilir.

BELİRTİLER

Çoğunlukla şikayet yoktur. Kist içeriği patlarsa enfeksiyon şikayetleri verebilir. TANI

Hamilelik esnasında ultrasonografi ile tanı konabilir. Doğumdan sonra ise Bilgisayarlı tomografi tanıda faydalıdır.

TEDAVİ: Kistin tek başına çıkarılması tedavi için yeterlidir.

KORUNMA

Yakın akraba evliliklerinden sakınınız. Hamilelik esnasında Utrasonografi kontrollerinizi aksatmayınız

HAZIRLAYAN: Doç. Dr Yurdanur ERDOĞAN

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.