Amorotik kalıtsal akıl geriliği nedir ?Küçük çocuklarda körlük ve geri zekalılık gösteren öldürücü bir hastalıktır.Bu hastalığın belirtileri nelerdir ?Bebek altı aylık oluncaya kadar normal yolda gelişir. Bundan sonra gelişme duraklar ve gerileme başlar. Çocukta körlük, cansızlık, adale zafiyetleri ve daha sonra izpazmoz ve ihtilaç belirtileri görülür.Bu hastalık neden ileri gelmektedir ?Çocuk, aldığı gıdadaki yağlı Maddeleri kullanma imkanına sahip değildir. Bu maddeler daha sonra beyinde toplanarak normal beyin hücrelerini tahrik eder.Bu yetersizliğin neden ileri geldiği bilinmekte midir ?Son zamanlarda yapılan araştırmalarda bebeğin kanında bazı enzimlerin eksik olabileceği tespit edilmiştir. Bu enzimler metabolizmada şeker türlerinden biri olarak görev yapmaktadırlar.Bu durumun teşhisi nasıl yapılmaktadır ?Gözlerin bir oftalmoskop’la muayene edilmesi yoluyla. Retinada kiraz kırmızısı karakteristik anormalliği olan bir nokta görülür.Bu hastalık bir Aile hastalığı mıdır ?Evet. Bir ailede bu durumda olan bir çocuk varsa, bundan sonra gelecek her dört çocuğun birinde aynı hastalığın bulunması imkanı fazladır. Anne ve babada enzimlerde kısmî bir noksanlık olabileceği de tespit edilmiş bulunmaktadır. Anne ve babada da bu Enzim eksikliği varsa, her dört çocuktan birinin bu hastalıkla doğması beklenebilir.Amorotik kalıtsal akıl geriliği yalnız Yahudi ailelerinde mi görülmektedir ?Özellikle Yahudi ailelerinde görülmektedir. Bu hastalığa yakalanmış çocukların % 95’i Yahudi’dir. Bu hastalık her 6000 Yahudi çocuğunun birinde görülürken, Yahudi olmayanların doğumlarında yalnız 600.000 çocuğun birinde rastlanmaktadır.Tay-Sachs hastalığını önlemenin çareleri var mıdır ?Evet. Bugünkü metotlarla annenin ve babanın çocuğa bu durumu verme istidatları olup olmadığı tespit edilmektedir. Anne ve babadan birinde enzim eksikliği varsa, o zaman doğacak dört çocuktan biri de bu eksiklikle doğabilecektir. Eğer anne ve babada da bu enzim eksikliği mevcutsa, böylece doğacak çocukların aynı hastalıkla doğma oranı çok daha yüksektir.Eğer annede de, babada da enzim eksikliği varsa bu ailenin çocuk sahibi olması doğru mudur ?Hayır. Çünkü doğacak çocuğun, bu öldürücü hastalıkla dünyaya gelme ihtimali çok yüksektir.Bu durumda olan bir çocuk ne kadar yaşayabilir ?Yaklaşık iki veya üç yıl. Bebeğin gıda alma imkanları her Gün eksilir; devamlı kilo kaybederek izpazmoz arazları artar ve sonunda ölür.Böyle bir çocuk hastaneye yatırılmalı mı ?Hayır. Çünkü kendisine hastanede yapılabilecek her şey evde de yapılabilir. Ancak bu gibi hasta bir çocuğun çevresine zarar vermesini önlemek için, bir kronik hastalar kliniğine yatırılması gerekli olabilir. Bu gibi hastalıktan mustarip bir çocuğun anne, baba ve evdeki öteki çocuklar üzerinde olumsuz yönde psikolojik tesirleri olabilir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.