Bulaşıcı hastalıkların sebepleri nedir ve bunların her birinden örnekler ?a. Bakteriler (tifo, zatürree vb.).b. Protozoa (amipli dizanteri, sıtma).c. Rickettsia (tifüs, rocky mountain lekeli nöbet).d. Virüs (enflüanza, çiçek hastalığı, kızamık).e. Mantarlar (dezidroz, blastomikoz).Bakteri ile virüs arasındaki fark nedir ?Bakteriler normal bir mikroskop altında görülebilir. Virüsler ise, çok ufak olduklarından, ancak çok kudretli olan bir Elektron mikroskopu altında görülebilmektedirler. Bakteriler çok ince delikli filtreden büyükleri nedeniyle geçemezken, virüsler bunlardan kolaylıkla geçebillcek kadar küçüktürler.Bakteriler ve virüsler, gelişme ve çoğalmaları için Canlı hücrelere ihtiyaç duyarlar mı ?Bakterilerin buna ihtiyaçları yoktur. Onlar canlı olmayan Maddelerle büyüyüp üreyebilmektedirler. Virüsler ise ancak canlı doku hücrelerinde gelişip üreyebilirler. Bu hücreler hayvan veya insanhücreleri olabilir. Yeni doku kültür teknikleri sayesinde birçok yeni virüs tesbit edilmiştir ve bunların bazılarının, bugün artık belli olan hastalıkları geliştirmekte oldukları bilinmektedir.Virüs hastalıkları nasıl yayılır ?Temesla, Havada virüsün damla halinde kalmasıyla ve sivrisinek, bit, tahtakurusu vb. gibi taşıyıcıların aracılığıyla.Bakteri ve virüsler Antibiyotik ve başka kimyasal ilaçlara karşı aynı tepkiyi gösterirler mi ?Hayır. Birçok bakteri antibiyotik ve Kemoterapik ilaçlar (penisilin, Mycin grubu, sulfa grubu vb.) ilaçlarla ölür veya etkisiz kalırken, virüslere bu gibi ilaçlar tesir etmemektedir.Bir virüs hastalığına yakalanan kişideki virüs, o hastayı aynı hastalığının tekerrürüne karşı korur mu ?Her zaman değil. Birçok hallerde; çiçek hastalığı, kızamık, çocuk felci ve benzeri hastalıklara yakalanan bir hasta ikinci kez bu hastalığa tutulmaz. Fakat, soğuk alma, enflüenza vb. hastalıklardaki virüs koruyucu değildir ve aynı hastalık defalarca tekerrür edebilir.Virüs hastalıklarına karşı bağışıklık nasıl temin edilebilir ?Ölmüş veya zayıflamış virüslerden geliştirilen aşıların kullanılmasıyla. Örneğin çocuk felci ve enflüenza aşıları. Kızamık aşıları (hem canlı ve hem de zayıflatılmış virüslerden geliştirilmiş) ve kızamıkçık ve kabakulak için geliştirilmiş aşılar günümüzde genel olarak kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.Normal soğuk algınlığına karşı tesirli bir aşı var mıdır ?Henüz yoktur. Ancak bu yolda çalışmalara devam edilmektedir ve ileride böyle bir aşının bulunacağı kuvvetle umulmaktadır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.