Taglar : "Adenom Ve Pleomorfık Adenom’dur. Bag Dokusu (konnektıf Doku) Kokenlı Benıgn Tumorler ıse Daha Cok; Fıbrom"

Ağız Ve Farenksin Benign Tümörleri

Sıklıkla görülebilen epitelyal benign (iyi huylu) tümörler; papillom, keratoakantom, adenom ve pleomorfik adenom’dur. Bağ dokusu (konnektif doku) kökenli benign tümörler ise  daha çok; fibrom, lipom, miksom, kondrom, hemanjiom, lenfanjiyom ve nörinom’dur. Bunların dışında diş kökenli benign tümörler de (ameloblastom gibi) bu bölgede görülebilir. PAPİLLOM ağız boşluğunu döşeyen örtüden (mukozadan) kaynaklanan iyi huylu bir tümördür. Viral enfeksiyonların sebep olduğu kesin olmamakla[Devamını Oku…]

13 Nisan 2014 0 Yorumlar Sağlık