Solaklık, hareketlerde, ince işlerde ve görsel, işitsel algılamalarda kendiliğinden vücudun sol yarısının kullanılmasıdır.

Solaklık, hareketlerde, ince işlerde ve görsel, işitsel algılamalarda kendiliğinden vücudun sol yarısının kullanılmasıdır. Solaklar yazı yazarken, resim yaparken, sol ellerini, topa vururken, tekme atarken, sol ayaklarını, göz kırparken sol gözlerini, Telefonla konuşurken sol kulaklarını kullanırlar.

Solakların toplumdaki oranı, ülkeden ülkeye değişmekle beraber, dünya nüfusunun %6-13′ünün, ortalama olarak da %10′unun solak olduğu tahmin edilmektedir. Solaklık erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülür. Anneleri solak olan çocukların solak olma ihtimalleri daha yüksektir. Ülkemizde yapılan bir araştırmada, solakların oranı %5.5 olarak bulunmuştur.

SOLAKLIK NEDEN OLUR?Solaklığın oluşumu konusunda pek çok teori vardır. Bunlar içinde en çok yaratılış ve alışkanlık teorileri gözdedir. Yaratılış teorisini savunanlar, solaklığın soyaçekim, iç organların eşit olmaması, vücudun her iki tarafındaki temiz kan damarlarının aynı hızla gelişmemiş olması, kol kemiklerinin aynı büyüklükte olmaması ve çocuk henüz doğmadan ana rahmindeki duruşunun yarattığı farklılıklardan kaynaklanabileceğini ileri sürerler. Alışkanlık teorisi ise, çocuğun sağ veya sol elini kullanmasını, öğrenmeye, yani ana-babanın ya da bakıcısının çocuğa verdiği alışkanlıklara bağlar. Bu teorilere göre, solaklık Anormal bir durum değildir.

PATOLOJİK SOLAKLIKSolaklık bazı kişilerde patolojik bir durum, yani bir hastalık olarak kabul edilir. Bunun da, bebeğin anne rahminde gelişimi sırasında karşılaştığı beyin hasarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Genel olarak, beynin sol yarısı sağa göre daha yavaş geliştiğinden, beynin oluşumu sırasında ortaya çıkan bir problem beynin sağ yarısının hakim olmasına, bu da solaklığa neden olur. Çünkü, beynin sol yarısı vücudun sağ tarafını, sağ yarısı da sol tarafını kontrol eder.

Son yılların en ilginç teorisi ise, solaklığın fetüsün anne karnındaki gelişimi sırasında fazla miktarda testesteron oluşumu ile ilgili olabileceğini ileri sürmektedir. Erkeklik Hormonu olan testesteron fazlalığında, ya da testesterona aşırı duyarlılık durumunda beynin sol yarısının gelişmesinin yavaşladığı ve beynin sağ yarısının hakim olduğu ve bunun da solaklığa yol açtığı düşünülmektedir. Solaklığın erkeklerde daha çok görülmesi de testesteronla ilgili teoriyi desteklemektedir. Ayrıca, testesteron timusun ve talamusun gelişimini de etkileyerek otoimmun ve allerjik hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır.

SOLAKLIK normal Mİ, YOKSA ANORMAL Mİ BİR DURUM MUDUR?Solaklık bir çok kültürde ve dinde anormal bir durum olarak kabul edilir. Solak olmak bir çeşit özür olarak, kusur olarak görülür. Mesela, şeytan solaktır. İyilik melekleri sağımızda, kötülük melekleri solumuzda bulunur. İbadetlerde de sağ hep önceliklidir.Sol taraflarını kullananlar için solak denir, ama sağ el, sağ bacak, sağ göz kullanımı o kadar doğaldır ki, bunu belirtmeye bile ihtiyaç hissetmeyiz. Bu nedenle de, sağak ya da sağlak terimlerini pek az duyarız.

SOLAKLIK VE HASTALIKLARSolakların, genel olarak sağ ellerini kullananlara göre daha kısa yaşadıkları bilinir. Çünkü, bir kere dünya düzeni sağaklara göredir, mesela aletler hep sağ elini kullananlara göre yapılmıştır. Solaklar daha çok kazalara maruz kalırlar, daha çok yaralanırlar ve ölürler.

Ayrıca, bazı hastalıklar ve rahatsızlıklar solaklarda daha fazla görülür. Bunların başlıcaları, diyabet, inflamatuar bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), migren, sağırlık ile pek çok ruhsal ve sinirsel bozukluklar (saldırganlık, alkolizm, otizim, ilaç bağımlılığı, öğrenme güçlükleri, uyku bozuklukları, şizofreni, kekemelik)’dır. Hatta, solaklığa ister kadın ister erkek olsun homoseksüellerde iki misli fazla rastlandığı da bildirilmiştir. Son yapılan araştırmalar, solaklarda Astım ve allerjik hastalık riskinin de daha yüksek olabileceğini de göstermiştir.

SOLAKLIĞIN İYİ YÖNLERİSolaklık için bu kadar olumsuz şeyler söyledikten sonra, biraz da onların içini açacak bilgiler verelim. Araştırmalar, müzik, spor ve resim alanında solakların sağ taraflarını kullananlara göre daha başarılı olduklarını açıkça ortaya koyuyor. Aşağıda isimlerini verdiğim ünlü solaklar bunun en iyi kanıtı.

ÜNLÜ SOLAKLARLeonardo Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Picasso, gibi ressam ve heykeltraşlar.Beethoven, Mozart, Ringo Star, Phil Collins, gibi müzisyenler.Büyük İskender, Sezar, Fidel Castro, Napolyon gibi devlet adamları.Marlyn Monroe, Greta Garbo, Charlie Chaplin, Demi Moore, Tom Cruise gibi sinemacılar.Einstein, Sergen Yalçın, Pele, Maradona ve daha niceleri.

Prof. Dr. Ahmet Rasim KüçükustaCerrahpaşa Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.