Henüz tam olarak bilinmiyor. Bazı kadınlarda östrojen tedavisi Kanser riskini artırabilir, ancak aralarındaki ilişki konusunda çelişkiler var. Bilindiği kadarıyla, vücudumuz tarafından üretilen doğal östrojen bizi doğurgan olduğumuz yıllarda osteoporoz ve kalp hastalıklarından koruyor. Günümüzde sadece dört kadından biri menopozda Hormon takviyesi almayı tercih ediyor. Bunun bir nedeni olmalı. Seminerlerime katılan kadınlar kanser riskini artırma olasılığı olan herhangi bir şey kullanmak istemediklerini dile getirdiler.Bazı araştırmalar meme tümörleri oluşumunda ve/veya gelişiminde östrojenin önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Vlanhattan’daki Strang-Comell Kanser Araştırma Laboratuvarı doktorlarından Dr. Jack Fishman meme kanserinde östrojenin dolaylı, ama- yaygın bir etkisi olduğuna dair kanıt olduğunu söylemiştir. Bazı araştırmalar östrojenin meme kanserlerinde hızlandırıcı etkisi olduğunu göstermiştir. Bunlar östrojene bağlı kanserler olarak adlandırılmaktadır ve menopoz sonrası kadınlarda daha sık görülmektedir. “Bir Kadın Doktorun Menopoz Rehber?’ adlı kitabın yazarlarından Dr. Lois Janaovic’e göre, östrojene bağlı kanser vakalarında kadınlara asla östrojen verilmemesi gerekir. Ama bazı doktorlar kısa süre için düşük dozlarda östrojen verilmesini önermektedir.Ancak östrojene bağlı olmayan kanserlerde özellikle, progesteronla birlikte östrojen verilince tümörün küçüldüğü gözlenmiştir. Artık çoğu doktor belirli dönemlerde progesteronla birlikte düşük dozda östrojen alan kadınların meme kanseri riskini artırmadığını düşünmektedir. Meme kanseri ve hormon takviyesi konusunda Nashville, Tennessee’de Vanderbilt Üniversitesinde yapılan yakın tarihli bir araştırma “Archives of Internal Medicine’ dergisinin Ocak 1991 sayısında yayınlandı. Bu araştırma sonucunda 0.625 mgr veya, daha düşük dozda östrojen kullanan kadınlarda kanser riskinin artmadığı gözlendi. Ancak sorun şu ki, doktorlar çok daha yüksek dozlarda östrojen tavsiye ediyorlar. Bu da, çoğumuz bu araştırmada öngörülen güvenli dozun üstünde östrojen kullanıyoruz, anlamına geliyor.Diğer rahatsız edici konu da, meme kanseriyle, uzun süreli östrojen kullanımı arasında ilişki olduğudur. (Altıncı Bölüme bakınız.)New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir raporda östrojen takviyesi tedavisiyle meme kanseri arasındaki ilişkinin gözardı edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.Şimdiye dek östrojenin progesteronla birlikte kullanıldığında meme kanserine karşı korunma sağladığı düşünülürdü. Ancak, yapılan araştırmalar sadece östrojen kullanan kadınlarla iki Hormonu birlikte kullanan kadınlar arasında benzer sonuçlara rastlandığını göstermiştir.Harvard Tıp Fakültesindeki araştırmacılar tarafından yürütülen bu araştırma 1978-1992 yılları arasında £eş ile dokuz yıl arasında hormon takviyesi tedavisi olan 121,700 kadın değerlendirilerek yapılmıştır. Sonuçta elli ile altmış dört yaş arası kadınlarda meme kanseri riskinin yüzde kırk altı arttığı görülmüştür. Her iki hormon takviyesi tedavisinden birini kullanan altmış ile altmış dört yaş grubunda kanser riski yüzde yetmiş bir artmıştır. Riskin yaşla arttığı gözlenmiştir.Beş yıl veya daha uzun süreli östrojen kullanan kadınlarda kanserden ölüm riski diğerlerine oranla yüzde kjrk beş fazladır. Ancak umut verici bir durum da yok değil. Hormon takviyesi görüp bırakan ve iki yıl hiç kullanmayan kadınlarla (beş yıldan daha uzun süreli hormon kullanmış olsalar bile), hiç hormon kullanmamış olanlar arasında meme kanserine yakalanma ihtimali aynıdır.Bu araştırmanın başında Boston Kadın Hastalıkları Hastanesi doktorlarından Dr. Graham Colditz vardı. Dr. Colditz’e göre inceleme sonucu elde edilen en önemli sonuç şudur: Östrojenle birlikte alınan progesteronun kanserden korunma sağlamadığı açıktır. Yıllardır bize hormon kullandıktan ancak yirmi yıl sonra endişelenmemiz gerektiği söylenirdi. Ancak bu araştırma beş yıl sonra bile risk oluştuğunu ortaya koyuyor.Ne yazık ki, kolay ve kesin bir çare yok. Bir karara varmak için kendi araştırmanızı yaparken bir yandan da vitamin, egzersiz, az yağlı beslenme, şifalı otlar ve çaylar gibi doğal seçenekleri deneyebilirsiniz.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.