Daha önce ülkemizde mevcut toplumsal reddin de etkisiyle sigara içen kadınlara az rastlanırken, giderek onların daha fazla tiryaki olduklarını görüyoruz.Artık kadınlar oran olarak neredeyse erkeklere yaklaştılar. Kabul günlerinde birbirlerine sigara tutuyorlar.Kırsal yörelerde kadınlar hala az sigara içmektedir.Sigara içen kadın oranı köylerde yüzde 2’yi geçmemekte iken, şehirlerde bu oran yüzde 30-40’ı bulmaktadır.Bu yüzden kadınlarda sigaraya bağlı hastalıklarda hızlı bir artış söz konusudur.İşte kadınların sigaraya başlamasında etkili faktörler:Erkeklere eşit olma duygusunu sigara içmenin sağladığını zannetme.Sigaranın kadınlık veya çekicilik sembolü olarak kabul edilmesi.Kendine güveni artırdığını düşünme.Zayıflama veya kilo almama isteği.Görüldüğü gibi saydığımız faktörlerin hepsi sigaraya sığınma bahaneleridir, aralannda gerçekçi olanı yoktur.Kadınların giderek daha çok sigara içmeleri sebebiyle sigara tüccarları Reklam kampanyalarında kadına yönelmişlerdir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.