Kistik fibroz nedir ?Belirtileriyle karin hastalığına benzeyen bir hastalıktır. Ancak bu hastalık daha vahim olup, ciğer enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara sebebiyet vermektedir.Hastalığın çocuklarda oluş oranı nedir ?Beşyüz ila altıyüz bebekten bir tanesinde rastlanmaktadır.Ne zaman başlar ?Karın hastalığından daha erken başlar, genellikle doğumdan sonra ilk altı Ay arasında görülür.Ailevî bir hastalık mıdır ?Evet.Bu hastalığa yakalanmış çocuklar ısıdan fazla derecede etkilenirler mi ?Evet. Ter dolayısıyla vücuttaki Tuzdan büyük miktar kaybedilir.Bazı çocuklar kistik fibrozdan ölürler mi ?Evet. Bazı çocuklar normalin çok üstünde Sıcak Hava olduğu zaman ölebilirler. Bazıları akciğer komplikasyonlarından, bir kısım çocuklar da yetersiz besin almaktan hayatlarını kaybedebilirler. Bu gibilerin yüzde 50’si beş yaşından önce ölmektedir.Kistik fibrozun tedavisi nedir ?Karın hastalığında olduğu gibi sıkı perhiz, vücudun gereken miktarda Tuz almasının sağlanması, büyük ölçüde vitaminlerin alınması, enfeksiyonları önlemek için devamlı Antibiyotik verilmesi vepankreas özlerinin alınması.Bu çocukların yaşatılması için tedavi ne kadar süre yapılmalıdır ?Çok uzun süre, bazen gençlik çağında bile devam ettirilmelidir.Kistik fibroz neden ileri gelmektedir ?Esas nedeni bilinmemektedir. Fakat son yapılan bilimsel araştırmalar vücuttaki pankreas, karaciğer, akciğerler ve bağırsak zarlarının fonksiyonlarında temel bir eksiklikten ileri gelebileceğini göstermiştir. Birçok organın Enzim ve tükürük üretiminde eksiklik göstermekte olduğu da bu son araştırmalarda tesbit edilmiştir.Geçmişte kistik fibrozun sırf panreas ile ilgili bir hastalık olduğu sanıldığı doğru mudur ?Evet. Ancak son yıllarda yukarıda bahsedilen organların da bu hastalıktan etkilendiği anlaşılınca bu yanlış teşhis artık geçerli değildir.Kistik fibroz çok kez ciğerlerde ve bağırsak zarlarında aşırı derecede balgam üretimi ve fazla kalınlıkta olan balgamların bulunmasıyle bir ilgisi var mıdır ?Evet. Bu kistik fibrozun en karakteristik belirtilerinden biridir.Ailede bu hastalığa yakalanmış bir çocuk varsa o ailenin başka çocuk yapmayı tasarlaması doğru olur mü ?Evet. Aile başka çocuk sahibi olabilir. Ancak şu hususa dikkat edilmelidir ki dünyaya gelecek dört çocuktan birinde bu hastalık muhakkak surette mevcut olacaktır.Bu hastalık için belirli testler var mıdır ?Testler bu durum için gerekli tuz birikimini tesbit etmek için yararlıdır. Son günlerde geliştirilen tükürük, tırnak ve tuz testleri de tuz artışını belirli bir şekilde göstermekte başarılı olmuştur.Bu hastalığı karın hastalığından ayırdetmek imkanı var mıdır ?Çok bariz vakalarda iki hastalık ayırdedilebilmektedir. Hafif vakalarda bu ayırım imkanları bulunamamaktadır.Kistik fibroz olan bir çocuğun normal yaşama şansı nedir ?Bilimsel araştırmalarda bu hastalığın nedeni hakkında yeni bilgilerin edinilmesi ile bu şans her Gün artmaktadır; Ayrıca, üst solunum sistemlerinde devamlı olagelen enfeksiyonlara karşı yeni korunma imkanlarının bulunmasıyle ciğerlerin hayat boyunca kalacak sakatlıklara karşı korunma imkanları bir hayli artmış bulun-‘¦ “maktadır. Üstelik, günümüzde bu hastalığı olan birçok çocuk çeşitli antibiyotiklerin- hem koruyucu olarak hem de enfeksiyonların tedavisinde kullanilmasıyle kurtulabilmektedirler.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.