Medipol Sağlık Grubu, Göztepe’deki arazileriyle ilgili iddialara yanıt verdi.5-6 Aralık 2007 tarihli bazı gazetelerde, şirketimizi ve yönetim kurulu başkanımız Fahrettin Koca’yı, haksız yere itham eden iddialar içeren bazı haberler yayınlanmıştır.Bu asılsız iddia ve haberlerle ilgili olarak, siz sayın basın mensuplarının ve kamuoyunun aydınlatılması zorunlu görülmektedir.1- Göztepe’deki arsa, emlak vergisine esas rayiç bedelin tam beş katı bedelle satın alınmıştır :Haberde, Üsküdar Belediyesi’nin bölge için belirlediği Emlak Vergisi’ne esas rayiç bedel, satın alma meblağı olarak yansıtılmakta ve doğru bilgi aktarılmasına rağmen bunda ısrar edilmektedir. Oysa, taşınmaz “SAĞLIK TESİSİ YAPMAK ve İSDİHDAM” şartı ve tam beş katı bedelle, -10 milyon YTL nin üzerinde bir bedelle- gerçekleştirilmiştir.2- Satış, -ŞARTLI BİR SATIŞTIR -Arsa, 15 milyon dolarlık sağlık yatırımı ve 150 kişilik istihdam şartıyla satılmıştır.Arsa satışı, hem 15 milyon dolarlık sağlık yatırımı hem de 150 kişilik istihdam şartıyla yapılmış, bunun dışında, altından geçen İSKİ isale hatları ve kollektörleri nedeniyle 1/3’lük bölümüyle ilgili yapılaşma engeli tapuya şerh edilmiştir. Ayrıca, üstünden geçen yüksek gerilim hatları nedeniyle yüksek yapılaşmaya da elverişli değildir. Dolayısıyla, yapılan şartlı satışa ilişkin tüm takdiyatlar ve şerhler konulmuştur.Söz konusu arsa daha önce yapılaşma dışında değildi ki, satın almadan sonra yapılaşma izni alınmış olsun !Söz konusu arsa üzerinde yapılan tasarruf, bir yeşil alanın veya parkın yapılaşmaya elverişli hale getirilmesi değil, satış şartı ve sağlık mevzuatı gereği, yapılaşmanın, “özel sağlık alanı”na tadili şeklindedir.3- Esenlerdeki taşınmaz Karayolları’ndan değil şahıstan satın alınmıştır. Dolayısıyla, haberlerde buna ilişkin yer alan tüm iddialar gerçek dışıdır.Esenler’de üzerinde bina bulunan taşınmaz nasıl “tarla” oldu ?Hastane yapılmak üzere Esenler’de satın alınan mülk, tarla değil, daha önce şirket merkezi ve tekstil atölyesi olarak ticari kullanımda olan bir binadır. Bu nedenle, haberlerde yer alan “tarla” vasıflandırması anlaşılır gibi değildir.Ticari alan, mevzuat gereği özel sağlık alanına dönüştürülmüştür:Ticari alanın mevzuat gereği sağlık alanına çevrilmesinin, değer kazandırmak şöyle dursun, taşınmaza değer kaybettireceği ve pazarını daraltacağının bilinmemesi mümkün değildir.Ancak şu var ki, bir yapıyı hastane olarak faaliyete geçirmeden önce, ilgili mercilerden ruhsat alınmasının temel şartı, sağlık alanı yönündeki tadilattır. Bizim çabamız, bir sağlık alanını rant getirisi yüksek ticari alana değil, ticari bir alanı sağlık alanına tadil yönünde olmuştur.İmar konusunda, birer kamu hizmeti çerçevesinde değerlendirilecek sağlık ve eğitim gibi yapıların, konut veya ticaret binaları gözüyle değerlendirilmesi ise yanlış bir yaklaşım olacaktır. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde imar tadilatının, haberde yer aldığı gibi sadece bir üyenin olumsuz oyuyla yapılmış olması da, konunun siyasi değil, tamamen bu rasyonel gerekçelerle değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. Bu da alınan kararların siyasi bir niteliğinin olmadığını kanıtlamaktadır. Bu nedenle haberler, veriliş tarzı itibariyle Belediye Meclisindeki tüm partileri de itham etmiş olmaktadır.SONUÇŞirketimiz sadece sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Sağlık tesisleri inşa etmek, mevzuat gereği ancak, “özel sağlık alanı” olan yerlerde mümkündür. Bu nedenle, mevzuat ve hastane fonksiyonları gereği yapılan plan tadillerinin arkasında başka gerekçeler aramak mantıkla bağdaşmamaktadır.Haberle ilgili olarak, yapılan tüm açıklama ve verilen ayrıntılı bilgilere rağmen, bir kısım yazılı basın kuruluşlarının, olayı ve gerekçeleri yanlış aksettirmek ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmek konusunda izledikleri ısrarlı tutum hayret vericidir.Kurumumuz, bu haksız ve gerçek dışı iddia ve ithamlarla ilgili her türlü hukuki yollara başvuracaktır.MEDİPOL SAĞLIK GRUBUKaynak: http://www.haberturk.com/haber.asp?id=47230&cat=220&dt=2007/12/10

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.