İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI PATOLOJİ DERSİ KARMA TEST SORULARI

1-Aşağıdakilerden hangisi hücrelere ve dokulara zarar vererek iltihap yapabilen çeşitli fiziksel etkenlerdendir?
a) Ultraviyole ışınları b) asidler c)böcek zehri d)alkaliler

2- hücrelerin ve Maddelerin doku içine girip yayılmasına ……………… denir?

3-aşağıdaki iltihapların hangisinde serum damar dışına çıkar?
a) Lökositli iltihap b)seröz iltihap c)fibrinli iltihap d)febrisli iltihap

4-aşağıdaki iltihapların hagisinde iltihabın daha güçlü olmasından dolayı kanın plazması damar dışına çıkar?
a)fibrinli iltihap b)seröz iltihap c)lökositli iltihap d)febrisli iltihap

5-aşağıdakilerden hangisi iltihap sırasında meydana gelen bazı maddeler,beyindeki ısı merkezini uyararak vucut ısısının meydana gelmesinin sonucunda ortaya çıkar?
a)seröz b)kırmızılık c)febris d)sıcaklık

6-aşağıdakilerden hangisi akut iltihabın belirtilerinden değildir?
a)fonksiyon bozukluğu b)ağrı c)şişlik d)damar sertliği

7-aşağıdaki hastalıklardan hangisi eksüdat boldur?
a)burun nezlesi b)felc c)kolera d)çocukarda yaz ishali

8-aşağıdakilerden hangisinin iltihabın vucudun doğal boşlıklarına dolmasıyla olan bir hastalık değildir?
a)plevra b)frontal sinüsler c)maksiler sinüsler d)erizipel

9-aşağıdakilerden hangisi ülserin koplikasiyonlarından değildir?
a)kanama b)ateş c)delinme d)darlık

10-aşağıdakilerden hangisi ilthabı değiştiren etkenlerden değildir?

a)güneş ışınları b) Hormonlar c)vitaminler d) gama ışınları

11-aşağıdakilerden hangisi vucudumuzun yabancı saydığı ve çevresinde iltihap oluşturduğu eksojen cisimlerdendir?
a)keratin b)kıllar c)parazitler d)sekester

12-aşağıdaki yaralardan hangisinin kesik yerini doldurmak için bol granülasyon dokusu ile yara çabuk iyileşir ve yerinde ince bir iz kalır?

a)birincil yaralar b)ikincil yara c)üçüncül yara d)dördüncül yara

13-aşağıdakilerden hangisi doku içi lökositli iltihaptır?
a)sekester b)flegmon c)fistül d)empiyem

14-aşağıdakilerden hangisi maling tümürüdür?
a)osteosarkom b)osteokondrom c)osteom d)osteoid osteoma

15-aşağıdakilerden hangisi vucudun herhangi bir yerindeki hücrelerin düzenliğinin dışına çıkarak düzensiz bir şekilde çoğalırlar?
a)iltihap b)ülser c)tümör d)iskemi

16-aşağıdaki tümörlerden hangisi kapsüllü değildir?
a)lipom b)adenokarsinom c)osteom d)kondromiksoid fibroma

17-aşağıdakilerden hangisi iyi huylu kas dokusu tümörüdür?
a)miyosarkom b)Miyom c)fibrosarkom d)fibrom

18-aşağıdakilerden hangisi metastaz yollarından değildir?
a)kan yolu b)lenf yolu c)implantasyon d)infeksiyonel

19-aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)iyi huylu tümörler sonradan kanserleşmesi çok sık olur
b)kanserle birlikte sekonder amiloidoz görülebilir c)kanserlerin vucut üstünde yıpratıcı etsi vardır d)tümör kitlesi estetiği bozabilir

20-aşağıdakilerden hangisi Kanser tedavisine dahil edilemez?
a)radyoterapi b)Kemoterapi c)fizyoterapi d)immunoterapi

21-aşağıdakilerden hangisi spinal tabaka hücreleri arasında görülen tek hücre keratinleşmesidir?
a)hiperkeratoz b)parakeratoz c)papillomatoz d)diskeratoz

22-aşağıdaki vucüd bölgelerinin hangisinde papillom görülmesi diğerlerine göre daha ağırlıklıdır?
a)ağız mukozası b)göz mukozası c)burun mukozası d)kulah zarı

23-aşağıdaki kislerin hangisi daha fazla erişkin gençlerde bulunur?
a)dentigeröz kist b)median kist c)nasopalatin kist d)anevrizmal kemik kist

24-aşağıdaki kistlerden hangisi çene kemiğinde bulunur?
a)dermoid kist b)retansiyon kistler c)residual kistler d)hidatik kist

25-aşağıdaki kistlerden hangisi yumuşak doklardaki gelişim kistidir?
a)dentigeröz kist b)dermoid kist c)primordial kist d)lateral foliküler kist

26-aşağıdaki kistlerden hangisi kaynağını miden alır?
a)gelişim kistleri b)radiküler kistler c)kistik tümörler d)globulomaksiller kist

27-periodental membranın letaral kısmındaki iltihaba bağlı olarak maydana gelen kist aşağıdakilerden hangisidir?
a)lateral radüküler kist b)radüküler kist c)apikal radüküler kist d)residüal kist

28-aşağıdaki kistlerden hangisi sert damağın orta ve arka bölümünde bulunur?
a)median alveoler kist b)median mandibular kist c)median palatal kist d)nasolabial kist

29-aşağıdaki tümörlerin hangisinin tedavisinde cerrahi eksizyon yapılır fakat residiv yapılmaz?

a)konjonital epulis b)granüllü hücreli myoblastoma
c)alveoler soft-part sarcoma d)dev hücreli reparatif granulom

30-aşağıdakilerden hangisi damar kısmı diğerlerinden daha fazladır?

a)granuloma gravidarum b)iltihapsal fibröz hiperplazi
c)iritasyon fibromu d)granuloma pyogenicum

31-bir kanserden ayrılan hücrelerin değişik yollarla yayılarak başka yerlere gitmeleri sonucunda yeni tümör kitlelerin oluşmasına …………….. denir.

32-bir Canlının organizmalarında dokularının sonradan hacimlerinin küçülmesi ne denir?
a)hipertrofi b)hiperplazi c)atrofi d)hipoplazi

PATOLİ TESTİN CEVAP ANAHTARI

1-A 2-İNFİLTRASYON 3-C
4-A 5-C 6-D 7-A 8-D 9-B 10-D 11-C 12-A 13-B 14-A 15-C 16-B 17-B 18-D 19-A
20-C
21-D
22-A
23-A
24-C
25-B
26-D
27-A
28-C
29-B
30-D
31-METASTAZ
32-C

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.