Değişik işlemler vardır ve bunların her birinin ayrı özellikleri bu­lunmaktadır. Her biri vakaların % 90’m çok üstünde başarılı ol­maktadır.1. Midede bulunan bir ülser için «subtotal gastrektomi» yapılmak­tadır. Bu ameliyatta, midenin yaklaşık dörtte üçü alınmakta ve kalan kısım incebağırsak ile birieştiri i enektedir. (Yandaki diyagramlara, bakın).2. Onikiparmak bağırsağında bulunan bir üi&er (çn çok rastlanan peptik ülserler) için aşağıda gösterilen ameliyatlardan biri yapıl­maktadır.a. Yukarıda belirtilen bir «subtotal gastrektomi».b. Bir «vagotomi» yapılmaktadır. Bunda;-«vagus» sinirleri (bunlar mideye Asit ifrazatında yardımcı olmaktadır) kesilmekte ve mi­denin yaklaşık yarısı alınmaktadır.c. Bir «vagotomi» yapılmakta ve bunda midenin ağzı o şekilde de­ğiştirilmektedir ki, alkaline onikiparmak bağırsağından safra yeniden akış temin etmektedir. Bu işlem «piloropiasti» olarak ad­landırılmıştır.d. Bir «vagotomi» yapılmakta ve mide ile incebağırsak arasında kısaltılan yoldan bir açılış temin edilmektedir. Bu son işlem «gastro-jejunostomi» olarak adlandırılmaktadır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.