Rüyada yılan görmek; iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza, yılanın sürünerek size doğru geldiğini görmek; düşmanlarınızın birleşerek size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına, yılanla boğuşup öldürdüğünüzü görmek; bir düşmanınızı yeneceğinize, yılan eti yemek; bir işten fayda elde etmeye, yılan ile konuşmak; düşman ile barışmaya işarettir.

– Gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine;- Vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek Aile fertlerinden birinin düşmanlığına,- Ağızdan yılan çıkması kötü söz söyleyerek bundan zarar görmeye,- Yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek işinin vefat etmesine,- Boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin yaklaşmasına,- Yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye,- Yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galip gelmeye,- Yılan tutmak korktuğu şeyden emin olmaya,- yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere,- Büyük yılan büyük ve güçlü düşmana,- Küçük yılan zayıf düşmana,- Ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya,- Yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye,- Yir yere yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına,- Başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya,- Kap dolusu yılan görmek Müslümanlara buğzetmeye,- Yeşil yılan din düşmanına- Etrafında yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine,- Yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya,- Evde görülen yılan evdeki düşmana, hariçte görülen yılan dışarıdaki düşmana,- Yılanın eti, kemiği ve derisi düşmanın malına,- Yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye,- Yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya,- Altın, Gümüş ve diğer madenlerden yılan görmek büyük hayra,- Arkadan yürüyen yılan hileli düşmana,

yılanRüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir.Bazen de, iri ve uzun yılan, Aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir. Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komşuya işarettir.İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail otur. Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir.Yılan, mal sahibi düşmandır. Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır. Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Eğer yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur. Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir.Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanım katleder ve düşmanlarına galip gelir. Yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka bir yere gider.Küçük yılan, küçük çocuktur. Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder.Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir. Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddeti isidir. Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır.Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanın tasallutuna işarettir.Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbeder ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar.Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan Ümit kesilir.Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder.İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada yılanın erini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur. Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı otur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder. Yılanın zehir’i kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.