Şeker hastalığının tedavisinde kan şekeri düzeyinin kontrol edilmesi oldukça önemli­dir. Kendi kendinize kan glikoz düzeyini /ölçme, şeker hastalığını kontrol altında tut­mak için beslenmenizde, ilaçlarınızda ve eg­zersizinizde yeni düzenlemeler yapıp yapma­manız gerektiğini belirlemenin bir yoludur.Glikoz düzeylerinin ölçümü, insülin kullananlarda olduğu gibi ağızdan ilaç kullanan hastalarda da önemlidir.Hamile veya kan şekeri dengesiz olan (unstable) şeker hastalarının, Günde birkaç kez kan glikoz düzeylerini ölçmeleri uygun olur.Genelde hem idrar hem de kan testleri ye­meklerden ve yatmadan önce yapılmalıdır. Bu dönemlerde glikoz düzeyleri normale daha yakındır. Ayrıca doktorunuz son 6-8 haftada kan şekerinizi ne kadar kontrol ede­bildiğinizi belirlemek için özel bir test (glikolize hemoglobin testi) yaptırabilir.Her ölçümün sonucunu dikkatle kaydedin: Bu sonuçlar doktorunuzun, tedavi programının etkili olup olmadığını ve ilaçlar, beslenme ve egzersiz programında değişiklik gerekip gerekmediğini belirlemesinde yar­dımcı olacaktır.Doktorunuz hangi tip testin (kan veya idrar) si­zin için uygun olacağı konusunda önerilerde bulunacak ve testi ne za­man ve nasıl yapacağını­zı ve kaç kez yapmanız gerektiğini belirlemede yardımcı olacaktır.İdrar TestleriBu tür testlerin kullanımı oldukça kolay, kullanışlı ve ucuzdur. Bununla birlikte bu testlerin kullanımı insüline bağımlı olmayan şeker hastaları ve kan glikoz düzeyleri çok yüksek ya da çok düşük olmayan hastalarla sınırlıdır.Piyasada birçok idrar testi bulunmaktadır; glikoz düzeyini belirlemek için bazılarında kimyasal işlem görmüş çubuklar kullanılır­ken, bazılarında da tabletler kullanılır.Her ikisi de idrarla temas ettiğinde renk değiştirir.Renkteki değişikliğin derecesi idrardaki glikoz miktarını gösterir ve kandaki glikoz miktarını da dolaylı olarak yansıtır.İdrardaki Aseton ve diğer ketonları ölçen testler de bulunmaktadır.Kan TestleriKan testleri doğrudan ölçüm sağlar, ancak id­rar testlerinden daha pa­halı ve daha zor kullanı­lırlar, Bununla birlikte bebeklerde ve ergenlik dönemindeki şeker hastalarında, insüline bağımlı şeker hastaları veya böbrek hastaların­da ve hamile şeker hastalarında kan testi da­ha uygundur.Kan testlerinin çeşitli tipleri vardır. Genellikle hepsinde parmak ucundan alman bir kan damlası kimyasal işlem görmüş bir çubuğa damlatılır. Bu tür testleri yaparken doktorunuzun ve kullanma kılavuzunun önerilerine uyun.Egzersiz öncesi ve sonrasında kan glikoz düzeyinin ölçülmesi önemli olabilir. Glikoz düzeyini egzersiz öncesi, egzersiz sırasında ve sonrasında ve ayrıca ilaç ve yiyecek alarak antrenmandan önce ve sonra kaydederek, egzersizin şeker hastalığının seyrine etkisi konusunda daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.