Eğer şeker hastasıysanız, Ayak sorunları yönünden özel risk taşımaktasınız.Şeker hastası olmayanlarda nadiren sorun oluşturan yaralar, deride Su toplanması, nasır ve diğer durumlar, şeker hastalarında hızla ciddi tıbbi sorunların oluşmasına yol açabilir.Sonuçta enfeksiyon ya da kangren gelişe­bilir ve ağır vakalarda ayak ya da bacağın ke­silmesi gerekebilir.Aşağıda genel hatlarıyla anlatılan muhte­mel komplikasyonların belirtileri konusunda uyanık olun ve bunlardan biri ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurun.Bununla birlikte, insüline bağımlı şeker hastalığının ilk on yılında, ayak sorunlarının ortaya çıkma olasılığı düşüktür.Dolaşım BozukluğuUzun süredir şeker hastası olanlarda sık olarak bacağın küçük kan damarlarında do­laşım sorunları ortaya çıkar. Bu eğilim, 40 yaşın üstündeki şeker hastalarında kangren görülme sıklığının, neden normal nüfustan çok daha fazla olduğunu açıklamaya yardım­cı olur.Dolaşım azalması, ayaklarda soğumaya ve mordan koyu kırmızıya kadar değişen bir renk değişikliğine neden olabilir.Diabetik NöropatiŞeker hastalığmdaki dolaşım bozukluğu­na, sinir dokusu kaybı ve ayaklarda hassasiyet eşlik edebilir (bazı hastalarda ellerde de).Sonuçta, dokunma duyusunda ve ağrı, Sıcak ve soğuğu his­setme yeteneğinde azalma olur; bacak ve ayaklarınızda du­yu kaybı meydana gelebilir.Bu duyu kaybı; kesik, yanık ve diğer yara­lanma risklerini de artırır.Özen gösterilmeyen küçük yaralar iltihap lanır ya da ülserleşebilir.Siz farkına varmadan, yanık veya donma olabilir.Bu tür yaralanmaları önlemek için, kol ve bacaklarınızın sıcak ya da soğuğa maruz kalmamasına çalışın.Charcot EklemiDiyabetik nöropatinin uzun vadede diğer bir ciddi komplikasyonu, Charcot eklemidir. Ender görülen bu sorun, sinirlerde zamanla oluşan harabiyetin sonucudur. Ayak kavsindeki küçük kemiklerin bütünlü­ğü giderek bozulur ve ayakta hızla şiş­me ve düztabanlık meydana gelir.Charcot eklemi, fazla ağrı yapmasa da, yürüme güçlüğüne neden olur.Ayak EnfeksiyonlarıAraştırmalar henüz şeker hastalarının en­feksiyonlara daha duyarlı olduklarını ortaya koymamıştır, ancak enfeksiyonların şeker hastalarında genellikle daha ağır geçtiği ve tedaviye diğer insanlardan daha yavaş yanıt verdiği bilinmektedir.Belirgin olarak artmış kan şeker düzeyi, muhtemelen enfeksiyon oluşumunu hızlan­dırmakta ve kötüleştirmektedir.Kan şeker düzeyinin normal değerlere ya­kın sınırlar içinde tutulması, büyük olasılıkla enfeksiyonların kontrolünü olumlu olarak etkileyecektir.En sık rastlanan sorunlar; ayak tabanında, ülserleşmiş doku üzerinde, tırnak çevresinde ve ayak parmakları arasında görülen apseler­dir.Uygun bir ayak bakımı ile, bu sorunların büyük çoğunluğu önlenebilir ya da kompli-kasyonlar en aza indirilebilir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.